Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá
za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Projekt PLENTIS je financován programem Evropské komise – Erasmus +. Projekt začal v září 2014 a bude trvat 2 roky. Hlavní oblastí projektu je vyvinout online hru založenou na výukové platformě a podpořit studijní materiály v oblasti rozvoje zemědělského podnikání.

Čísla projektu:
2014-1-HU01-KA202-002365

Projekt je realizován skrze mezinárodním partnerství s rozdílnými profily (více v: Patneři)

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá
za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

2015 - www.plentis.eu - Adatkezelési Tájékoztató